La legislazione della mediazione: Ungheria


1) 1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről[1].

2) 149/1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről[2].

3) 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról[3].

4) 1996. évi XLIII. Törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról[4]

5) (IX. 10.) Korm. Rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról[5].

6) 2016. évi CXXX. Törvény a polgári perrendtartásról[6].

7)  2006. évi CXXIII. Törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről[7].

8) 2000. évi CXVI. Törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról[8].

9) A közvetítői tevékenységről szóló 2002 évi LV. Törvény.[9].

10) Az igazságügy-miniszter3/2003. (III. 13.) IMrendeletea közvetítői névjegyzék vezetéséről. Magyar Közlöny, 01972-01973[10].

11) 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről. In IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. JANUÁR 8. CXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MK. 184. Szám 45144-45148 oldal[11].

12) 2012. évi II. Törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről[12].

13) Fogyasztóvédelmi törvény[13].

14) 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról[14].

15) § 4:172 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről[15].


[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000093.TV

Art. 58 Legge sulle tasse 93/1990

[2]  https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200022.TV1997.

Il codice del lavoro (1992)

[3] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200033.tv

Legge sullo statuto dei dipendenti pubblici (1992)

[4] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26743.287379

Legge sul servizio dei membri professionali delle forze armate (1996)

[5] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700149.KOR

§§ 30/A-30D Decreto governativo sulla tutela e le procedure di protezione e tutela dei minori 149/1997. (IX. 10.)

[6] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600130.TV

Codice di procedura civile (attua la Direttiva 52/08)

Nel 2018 è stato modificato.

[7] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600123.TV&kif=k%F6zvet%EDt%F5i%20tev%E9kenys%E9g

Legge 123 del 2006 sulla mediazione in materia penale

[8] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000116.TV

Legge 126 del 2000 sulla mediazione nella salute

[9] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200055.tv

Legge sulla mediazione (2002 Legge LV e successive modifiche) (attua la Direttiva 52/08)

In vigore dal 17 dicembre 2002

[10] http://mediaciokonyv.hu/jogszabalyok/32003-iii-13-im-rendelet-a-kozvetitoi-nevjegyzek-vezeteserol/

Regolamento del Ministro della Giustizia sul mantenimento dell’elenco dei mediatori (attua la direttiva 52/08)

[11] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900063.IRM

Regolamento del Ministero della Giustizia sulla formazione professionale e continua in mediazione (attua la direttiva 52/08)

[12]http://jogiportal.hu/view/a-szabalysertesekrol-a-szabalysertesi-eljarasrol-es-a-szabalysertesi-nyilvantartasi-rendszerrol-szolo-2012-evi-ii-tv

§§ 82/A-82/K della legge sulle violazioni, la procedura di infrazione e il sistema di registrazione delle infrazioni (mediazione penale)

[13]http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/hasznos-tanacsok/198-a-2018-januar-1-tol-hatalyos-fogyasztovedelmi-toerveny

Art. 18 e ss. Legge di protezione dei consumatori (procedura di conciliazione/decisione)

In vigore dal 1° gennaio 2018

La legge di attuazione originaria della Direttiva 2013/11 è:

2015. évi CXXXVII. Törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500137.TV#lbj0id22f6

[14] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700149.kor

Decreto governativo 149/1997. (IX. 10.) sulle  autorità di tutela e sule procedure di protezione e tutela dei minori

[15] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv

§ 4:172 Codice civile del 2013 (mediazione familiare)